Vladka Tucovič

Vladka1

 

Vladka Tucovič (1979) je diplomirala (Esejistika Iztoka Geistra, 2004) in doktorirala (Istra v sodobni slovenski književnosti, 2014) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, za kar je prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije za uspešen dodiplomski in doktorski študij. Vmes je magistrirala (Transformacija ljudskega v prozi socialnega realizma, 2009) na Univerzi v Novi Gorici. Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ je od leta 2006/2007 asistentka za književnost in lektorica za slovenski jezik, sodelavka Inštituta za medkulturne študije UP FHŠ, bibliotekarka, od leta 2016 pa tudi docentka za književnost.

Je članica Slavističnega društva Slovenije, Lektorskega društva Slovenije in Kulturnega kluba/Club culturale ter avtorica številnih znanstvenih, strokovnih in publicističnih besedil v domači in tuji periodiki in zbornikih. Za knjigo Slovenska pisateljska pot (2013) je napisala pet portretnih esejev (o Zofki Kveder, Danilu Lokarju, Mateju Boru, Ivanu Preglju in Cirilu Kosmaču).

S študenti Slovenistike UP FHŠ je ustanovila Lektorski krožek FHŠ, z njimi in študenti Medijskih študijev soustvarja redno tedensko oddajo na Radiu Koper Kotiček za jeziček, lektorira prispevke za Medijsko komuno in zanjo mesečno sestavlja jezikovni kotiček. Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ organizira in vodi kulturno-izobraževalne prireditve SloVečeri. Razpeta je med Primorsko in Štajersko.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...