Marcello Potocco

Marcello

Marcello Potocco je diplomiral (2000) ter doktoriral (2006) iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1999 tudi prejel Prešernovo nagrado za diplomsko delo. Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ je od leta 2007 docent za književnost ter znanstveni sodelavec na Inštitutu za medkulturne študije UP FHŠ.

V mandatu 2010–2014 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, sicer pa je avtor številnih znanstvenih člankov ter avtor in soavtor več znanstvenih monografij.

Slovenska in angleška kanadska poezija nista le v ospredju njegovega znanstvenega razsikovanja, marveč tudi jedro njegovih drugih zanimanj. Slovenska javnost ga pozna kot pesnika: izdal je štiri pesniške zbirke – Lila (2002), Pripovedi o ovcah, ljudeh in drugih živalih (2005), Popravki pesniške zbirke (2007) in Via Francigena (2011), peta pa je pravkar v pripravi. Za svoje pesniško ustvarjanje je bil nominiran za Veronikino (2006) in Jenkovo (2011) nagrado. Razglede po kanadski literaturi pa širi tudi kot prevajalec; tako je med drugim prevedel roman Barneyjeva verzija Mordecaija Richlerja in vrsto drugih leposlovnih ter polleposlovnih proznih del, kakor tudi številne pesniške izbore iz angleške kanadske literature. Občasno deluje kot kritik. Je novopečeni očka.
 

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...