Klara Šumenjak

klara sumenjak

Klara Šumenjak je diplomirala (2009) in doktorirala (2013) na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Med letoma 2009 in 2013 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na UP ZRS, kot asistentka pa je izvajala vaje na UP FHŠ.
Od leta 2013 je zaposlena na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ, kjer je nosilka predmetov in izvajalka vaj pri številnih jezikoslovnih predmetih.


V svojih raziskavah se ukvarja z dialektologijo, predvsem s kraškim narečjem, kjer v dialektološke raziskave vpeljuje metode korpusnega jezikoslovja. Gre za inovativno metodo pri raziskovanju slovenskih narečij. Skupaj z informatikom dr. Jernejem Vičičem sta oblikovala prvi slovenski dialektološki korpus GOKO. Izsledke raziskav predstavlja v različnih znanstvenih revijah (Annales, Jezikoslovni zapiski …) in poglavjih v monografijah monografijah ter na vabljenih predavanjih v tujini (Brno, Neapelj).

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...