NOVO! Angleščina-slovenščina (medkulturno jezikovno posredovanje)

slovenistika-3-stopnja Te zanimajo jeziki? Prevajanje? Poučevanje ali delo v kreativnih industrijah?   Nova smer ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA na Fakulteti za humanistične študije v Kopru omogoča študij angleškega in slovenskega jezika s književnostmi, zraven pa še učenje dodatnega tujega jezika, pridobivanje veščin tehničnega oblikovanja tiskovin, novinarskega in drugih vrst pisanja, lektoriranja in usposobljenosti za poučevanje angleščine in slovenščine kot tujega jezika. Ob ustreznem nadaljevanju na drugostsopenjskih programih študij omogoča opravljanje pedagoškega dela v osnovnih in srednjih...

Jonatan Vinkler

Jonatan Vinkler je dokončal študij slovenskega jezika in književnosti ter primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, za diplomo o Slovanskem narodopisu Pavla Josefa Šafaříka pa prejel študentsko Prešernovo nagrado. Na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi je marca 2001 obranil doktorsko disertacijo z naslovom Pavel Josef Šafařík, Slovanský národopis a slovinská kultura, Karlova univerza ga je maja 2001 promovirala v univerzitetni naziv doctor philosophiae (PhDr.). Decembra 2004 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko...

Jožica Škofic

Jozica SLAJožica Škofic je slovenistka, diplomirala (1987), magistrirala (1991) in doktorirala (1997) je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo s področja sociolingvistike je prejela Prešernovo nagrado za študente. Od leta 1987 je kot dialektologinja zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, od leta 2004 vodi njegovo Dialektološko sekcijo, od leta 2008 je namestnica predstojnika Inštituta. Od leta 2010 ima naziv znanstvena svetnica. V dopolnilnem delovnem razmerju na UP FHŠ je od leta 2006, od leta 2013 ima naziv izredna profesorica za slovenski jezik...

Vladka Tucovič

Vladka1   Vladka Tucovič (1979) je diplomirala (Esejistika Iztoka Geistra, 2004) in doktorirala (Istra v sodobni slovenski književnosti, 2014) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, za kar je prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije za uspešen dodiplomski in doktorski študij. Vmes je magistrirala (Transformacija ljudskega v prozi socialnega realizma, 2009) na Univerzi v Novi Gorici. Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ je od leta 2006/2007 asistentka za književnost in lektorica za slovenski jezik, sodelavka Inštituta za medkulturne študije UP FHŠ, bibliotekarka, od leta 2016...

Krištof Jacek Kozak

KJKozak 2013 Diplomiral je leta 1995 iz primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral pa iz prve leta 1998. Leta 2003 je doktoriral iz primerjalne književnosti na University of Alberta v Edmontonu, Kanada. Na isti univerzi je leta 2003 začel s podoktorsko štipendijo na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Je avtor dveh knjig: Estetski in idejni vplivi na predvojno dramsko in gledališko kritiko Josipa Vidmarja (Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998) ter Privlačna usodnost: subjekt in tragedija (Mestno gledališče...

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...