SloVeČeri z Vido Medved Udovič

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) in Slavističnim društvom Koper v nizu kulturno-izobraževalnih prireditev SloVeČeri in Kam v sredo? Na FHŠ! vljudno vabi na pogovorni večer s prejemnico nagrade RS za izjemne dosežke na področju visokega šolstva izr. prof. dr. Vido Medved Udovič z naslovom V te proste širjave brezmejno prost nekdo beživ sredo, 7. januarja 2015, ob 18.00 v predavalnici Maestral 1 UP FHŠ. Z nagrajenko se bo pogovarjala doc. dr. Barbara Zorman, poezijo po nagrajenkinem izboru in pod mentorskim vodstvom dramaturginje doc. Jelene Sitar Cvetko bosta interpretirali študentki Tina Vitez in Uršula Ločniškar.

Več o prejemnici nagrade Vidi Medved Udovič preberite v vabilu na spletni strani Fakultete za humanistične študije.

Fotografije s pogovora so objavljene na Facebooku Slovenistike Koper.

 

vida

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...