Slovenski knjižni sejem

Na 30. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani bo v okviru Debatne kavarne v petek, 28. 11. 2014, ob 15h predstavitev knjige Obzorja jezika – Obnebja jezika: poezija Tomaža Šalamuna v organizaciji  FF Press Univerze v Zagrebu in Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Sodelujejo: dr. Vesna Mikolič, dr. Zvonko Kovač, dr. Krištof Jacek Kozak in dr. Barbara Pregelj.

Omizje bo predstavilo dvojezično monografijo o Tomažu Šalamunu, ki je k razmišljanju o njegovem ustvarjanju pritegnila mesti, ki sta ga določili, rojstni Zagreb in Koper, kjer je preživel otroštvo in se šolal. Monografijo, ki je plod sodelovanja dveh univerz, zagrebške in primorske, bodo predstavili njeni uredniki. Ti bodo med drugim spregovorili o pomembnejših določilih Šalamunove poezije, kot so jo razumeli avtorji prispevkov v monografiji, predvsem pa o njegovem vplivu na slovensko poezijo in recepciji v tujini.
 
 
šalamun

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...