TI SI - Pogovorni večer z diplomanti UP FHŠ

Inštitut za jezikoslovne študije UP ZRS v sodelovanju z Oddelkom za slovenistiko UP FHŠ vabi na večerni pogovor TI SI z Mirno Buić, Borutom Jermanom in Nino Jurinčič, ki bo v četrtek, 3. julija 2014, ob 19. uri v Foresteriji, Titov trg 5, Koper.

Z gosti se bo na temo »slovenska identiteta z vidika mladih v medkulturnem položaju« pogovarjala dr. Vesna Mikolič, nosilka projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza UP ZRS v sodelovanju z UP FHŠ, UL FF in UM FF.

Mirna Buić je univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem lingvistične antropologije in raziskuje jezikovne ideologije in govorne prakse v Izoli. Na temo je objavila več člankov v slovenskih in tujih revijah in zbornikih ter v soavtorstvu in samozaložbi izdala Slovar izolskega slenga. Danes je zaposlena kot koordinatorka Kulturnega inkubatorja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji na Kulturno izobraževalnem društvu PiNA.

Borut Jerman je univ. dipl. kulturolog in socialni antropolog z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju mladinskega dela in kulturnega managementa. Danes deluje kot programski vodja Kulturno izobraževalnega društva PiNA, programski selektor Art kina Odeon Izola in vodja programskega odbora Festivala JEFF.

Nina Jurinčič je profesorica slovenščine in doktorska študentka programa Medijski  študiji na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru svoje doktorske naloge raziskuje literarni turizem v Sloveniji in tujini. Ob doktorskem študiju je opravila tudi pripravništvo za prevajalce v Evropskem parlamentu v Luxembourgu, delala kot novinarka za 24ur.com, Pro plus d.o.o., in pridobila naziv mediator za mirno reševanje sporov.

 

TI SI

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...