Zagovori magistrskih del

V tednu od 23. do 27. junija 2014 se na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ obetajo trije zagovori magistrskih del, in sicer:

Neva Harc, študentka študijskega programa 2. stopnje Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, bo v v torek, 24. junija 2014, ob 8.30. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom Mesto pesnic v razvoju slovenske povojne lirike – Primer Ade Škerl in Saše Vegri;

Vanja Spačal, študentka študijskega programa 2. stopnje Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, bo v četrtek, 26. junija 2014, ob 10.00 uri zagovarjalamagistrsko delo z naslovom Specifika nacionalne percepcije sedmih mavričnih barv v slovenščini in francoščini;

Jana Samsa, študentka študijskega programa 2. stopnje Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, bo v četrtek, 26. junija 2014, ob 12.00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom Govor vasi Huje v Brkinih.

Vsi zagovori bodo v Sejni sobi, UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.

 

Obenem čestitiamo študentki Maji Šetinc, ki je v petek, 13. junija 2014, uspešno zagovarjala diplomsko delo z naslovom Sredi zvezd noč in dan se vrti naš svet: Gregor Strniša in analiza njegovega tekstopiskega dela in si pridobila naziv diplomirana slovenistka.

diploma

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...