NOVO! Angleščina-slovenščina (medkulturno jezikovno posredovanje)

slovenistika-3-stopnja

V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 na Fakulteti za humanistične študije odpiramo novo smer ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA v okviru programa Medkulturnega jezikovnega posredovanja.

 

Te zanimajo jeziki? Prevajanje? Poučevanje ali delo v kreativnih industrijah?  Nova smer ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA na Fakulteti za humanistične študije v Kopru omogoča študij angleškega in slovenskega jezika s književnostmi, zraven pa še učenje dodatnega tujega jezika, pridobivanje veščin tehničnega oblikovanja tiskovin, novinarskega in drugih vrst pisanja, lektoriranja in usposobljenosti za poučevanje angleščine in slovenščine kot tujega jezika. Ob ustreznem nadaljevanju na drugostsopenjskih programih študij omogoča opravljanje pedagoškega dela v osnovnih in srednjih šolah.

 

Podrobnejši predmetnik študijske smeri je dostopen tukaj. >>>

 

S svojo umeščenostjo v obalni prostor med Trstom in Reko študij na koprski fakulteti nudi tudi možnost intenzivnega jezikovnega in kulturnega stika z obema sosednjima državama, Italijo in Slovenijo ...

 

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Diplomanti bodo lahko delovali kot prevajalci, tolmači, pisci besedil, uredniki in oblikovalci publikacij, moderatorji, novinarji in učitelji drugega/tujega jezika v:

  • inštitucijah zlasti v okviru Evropske Unije,
  • v gospodarstvu, kjer je potrebno znanje jezikovnega in kulturnega posredovanja,
  • v prevajalskih agencijah in na jezikovnih šolah,
  • v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • v založništvu in oglaševalskih agencijah,
  • v turizmu
  • ob ustreznem pedagoškem študiju 2. stopnje v šolstvu.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na programu 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje ter na pedagoškem študijskem programu 2. stopnje Slovenistika ali na drugih sorodnih smereh drugostopenjskega študija.

 

Vpisni pogoji

Študent se vpiše na univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje in ob vpisu izbere ustrezno smer. Vpiše se lahko:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  kandidati iz prve in zadnje točke izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz druge točke pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, - uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk.

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU in za vzporedni vpis.

 

Podrobnejši podatki o vpisu so dostopni na spletni strani fakultete. >>>

 

Dodatne informacije o programu in delovanju fakultete je mogoče dobiti tudi s sporočilom na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...