Pogovor z Aksinjo Kermauner

Kulturni klub, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

ter Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

vas v sredo, 5. decembra 2018, ob 18. uri

vljudno vabijo v Čitalnico Fulvia Tomizze (Čevljarska 22)

na srečanje s pisateljico, univerzitetno profesorico in predsednico Društva slovenskih pisateljev

dr. Aksinjo Kermauner.

Z gostjo se bo pogovarjala dr. Vladka Tucovič Sturman.

Pisateljica in strokovnjakinja za delo s slepimi in slabovidnimi Aksinja Kermauner, ki je tudi profesorica na koprski Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, je letos jeseni postala predsednica Društva slovenskih pisateljev, spomladi pa je za svojo otroško knjigo Žiga Špaget je za punce magnet, ki je izdana v povečanem tisku, brajici in sloven- skem znakovnem jeziku, prejela nagrado desetnica. Napisala je veliko otroške in mladinske literature, za odras- le pa parodijo »ženskih romanov« Dnevnik Hiacinte Novak v treh delih. S Primorsko jo povezuje tudi drugi dom, ki sta ga na Krasu našla njen oče, literarni zgodovinar Taras Kermauner, in mama, pisateljica Alenka Goljevšček. Več kot dovolj razlogov torej za to, da bo naša gostja v tednu, ko v ciklu prireditev Ta veseli dan kulture obeležujemo rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Literarni pogovor bo popestril študentski orkester Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod mentorstvom Vladimirja Batiste.

 

Il Club Culturale, la Facoltà di studi educativi e la Facoltà di studi umanistici presso l'Università del Litorale

e la Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

invitano gentilmente

nella sala di lettura Fulvio Tomizza (Calegaria 22) mercoledi 5 dicembre alle ore 18

all` incontro con la scrittrice, professoressa universitaria

e presidente della Società degli scrittori sloveni

dr. Aksinja Kermauner.

Condurrà la serata dr. Vladka Tucovič Sturman.

La scrittrice ed esperta per il lavoro con i non vedenti e ipovedenti Aksinja Kermauner, che è anche docente presso la Facoltà di studi educativi dell'Università del Litorale, questo autunno è diventata presidente della Società degli scrittori sloveni. In primavera ha ricevuto il premio desetnica per il suo libro per bambini intitolato Žiga Špaget è una calamita per le ragazze, che è stato pubblicato anche nel linguaggio braille e nel linguaggio dei segni. Ha scritto un sacco di letteratura per bambini e ragazzi, e per gli adulti ha scritto una parodia dei "romanzi per donne" intitolata Il diario di Hiacinta Novak. È quindi un`ospite più che meritata nella settimana quando con un ciclo di eventi festeggiamo il compleanno del nostro poeta più grande France Prešeren. Arricchirà la serata l`Orchestra studentesca della Facoltà di studi educativi dell'Università del Litorale sotto la guida di Vladimir Batista.

aksinja-kermauner-980x551

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...